Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
232 posty 4 komentarze

Okiem Suwerena

Janusz Sanocki - Spostrzeżenia parlamentarzysty

List Otwarty do Prezesa PiS - Jarosława Kaczyńskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Należy przywrócić Polakom prawo kandydowania do Sejmu RP. (Bierne Prawo Wyborcze). Należy przywrócić w Polsce Demokrację.!!!

List Otwarty do Pana Prezesa Jarosława KaczyńskiegoNysa dnia 8 lipca 2019 r.

 

Pan
Jarosław Kaczyński
Prezes „Prawa i Sprawiedliwości”

Panie Prezesie!
Proszę by przywrócił Pan Polakom prawo kandydowania do Sejmu (bierne prawo wyborcze),
by przywrócił Pan w Polsce demokrację!

Szanowny Panie Prezesie!

W maju otrzymałem z Państwowej Komisji Wyborczej odpowiedź na moje zapytanie: w jaki sposób obywatel polski może ubiegać się o mandat posła indywidualnie, bez przynależności do jakiejkolwiek partii czy kolektywu. Odpowiedź jest jednoznaczna – Państwowa Komisja Wyborcza po przytoczeniu stosownych przepisów Kodeksu Wyborczego stwierdza iż - cytuję:
„Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła”.

Pismo, które przesyłam w załączeniu podpisał wiceprzewodniczący PKW -
p. Wiesław Kozielewicz.


Szanowny Panie Prezesie!

Do tej pory mogliśmy żyć w przeświadczeniu, że mamy w Polsce demokrację, gdzie obywatele mogą
korzystać z pełni swych praw wyborczych gwarantowanych przez Konstytucję (m.in. art. 32, art. 60 czy art. 96).

Jednak postanowienie wydane w dniu 31 maja 2019 r. przez PKW w odpowiedzi na moje pytanie -
nie pozostawia złudzeń.
Nie ma demokracji tam, gdzie obywatel nie może indywidualnie ubiegać się o miejsce w Sejmie i mandat posła.

Pomijam już socjologiczne skutki takiego rozwiązania, jednak wprost zabranie obywatelowi biernego prawa wyborczego i przekazanie go do dyspozycji partiom czy innym kolektywom jest drastycznym naruszeniem Konstytucji, która nigdzie nie przewiduje takiego ograniczenia.

Skierowałem w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby wyczerpać drogę prawną,
jednak sprawa jest jasna i oczywista.
Kodeks wyborczy odbierający obywatelowi prawo indywidualnego ubiegania się o mandat posła jest ewidentnie sprzeczny z Konstytucją.
Nie mogą zatem być ważne wybory do Sejmu, w których obywatel nie może zgłosić swojej kandydatury.
W istocie bowiem niemożność indywidualnego ubiegania się o mandat posła i uzależnienie realizacji biernego prawa wyborczego od wstępnej decyzji jakiegoś gremium jest zaprzeczeniem tegoż prawa.

Zwracam się zatem do Pana Prezesa, jako do lidera partii posiadającej bezwzględną większość w Sejmie,
o pilną – jeszcze przed najbliższymi wyborami - nowelizację ustawy Kodeks Wyborczy, tak by obywatelom
polskim przywrócić bierne prawo wyborcze i możliwość ubiegania się o mandat poselski.

Mam nadzieję, że Pan Prezes jako polityk odwołujący się do wartości patriotycznych, realizujący ambitny plan zmian w wielu aspektach naszego życia publicznego nie pozostanie obojętny na tak drastyczne naruszenie
praw obywatelskich jakim jest odebranie Polakom możliwości ubiegania się o status posła i korzystanie z ich konstytucyjnego biernego prawa wyborczego.

Zwracam także uwagę na fakt, iż wobec wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia
z dnia 31 maja 2019 r., jasno określającego, iż obywatel nie może swobodnie skorzystać z biernego prawa wyborczego, pozostawienie obecnego stanu i przeprowadzenie wyborów do Sejmu wg przepisów
naruszających prawa obywatelskie skutkować będzie zakwestionowaniem ich ważności.
Nie mogą być wszakże ważne wybory przeprowadzone w sposób sprzeczny z Konstytucją.

Mam nadzieję, że Pan Prezes podejmie niezwłocznie działania, by przywrócić Polakom
bierne prawo wyborcze i usunąć tym samym istotną wadę polskiej demokracji.

Z wyrazami należnego szacunku

Janusz Sanocki
Poseł Niezrzeszony


PS
Rozwiązania zawarte w polskiej Konstytucji są oczywiste – prawa przysługują obywatelom indywidualnie. Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii zajęła także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Podczas konferencji w Kopenhadze określając warunki uczciwych wyborów m.in. poprzez spełnienie zasady:
„(7.5) - szanować prawo obywateli do starania się o objęcie stanowiska politycznego lub publicznego, indywidualnie lub jako przedstawiciele partii politycznych lub organizacji, bez dyskryminacji”
(DOCUMENT OF THE COPENHAGEN MEETING OF THE CONFERENCE ON THE HUMAN DIMENSION OF THE CSCE
Copenhagen, 29 June 1990)

 

KOMENTARZE

 • @ poseł Sanocki: KANDYDATÓW NA pOSŁÓW MOGĄ ZGŁASZAĆ WYBORCY
  Art. 100.1 Konstytucji RP: Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne ORAZ WYBORCY.

  Należy pamiętać o Art. 8. Konstytucji / Konstytucja jako ustawa najwyższa


  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Art. 100.Konstytucji RP - Zgłaszanie kandydatów do Sejmu i Senatu:

  1. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne ORAZ WYBORCY.

  2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu.
  3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

  TO ŻE GDZIENIEGDZIE W KONSTYTUCJI PISZE, ŻE COŚ OKREŚLI USTAWA, NIE OZNACZA, ŻE USTAWA MOŻE BYĆ NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ:USTAWA, ZGODNIE Z ART. 100.1 KONSTYTUCJI NIE MOŻE ODEBRAĆ OBYWATELOM ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA POSŁÓW

  Jeśli więć: "Państwowa Komisja Wyborcza po przytoczeniu stosownych przepisów Kodeksu Wyborczego stwierdza iż:: „Kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła”.

  OZNACZA TO, ŻE KODEKS WYBORCZY JEST NIEZGODNY Z KONSTYTUCJĄ RP

  Zamiast więc prosić Prezesa o to co się nam należy na podstawie Konstytucji należy egzekwować przepisy Konstytucji. Na Pana miejscu zebrałbym podpisy poparcia wyborców i zgłosił swoją kandydaturę w wyborach do Sejmu. Jeśli PKW nie przyjmie zgłoszenia zaskarżyłbym decyzję PKW do sądu.

  * Wcześniej,

  na podstawie ustawy o petycjach,
  >> //prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001195

  złożyłbym formalną petycję do Sejmu , Senatu i Prezydenta o zmianę Kodeksu Wyborczego, aby w Kodeksie Wyborczym dokonano zmian uwzględniających Art 100.1 Konstytucji,
  >> https://www.arslege.pl/zglaszanie-kandydatow-do-sejmu-i-senatu/k15/a5331/

  oraz, na podstawie ustawy o petycjach i z Art. 187 Konstytucji,
  >> https://www.lexlege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/art-187/

  złożyłbym petycję, do Rzecznika Praw Obywatelskich i innych wymienionych w Art. 187 instytucji, o zbadanie zgodności z Konstytucją Kodeksu Wyborczego

  TO ŻE GDZIENIEGDZIE W KONSTYTUCJI PISZE, ŻE COŚ OKREŚLI USTAWA, NIE OZNACZA, ŻE USTAWA MOŻE BYĆ NIEZGODNA Z KONSTYTUCJĄ

  W tym przypadku z Art. 100. Konstytucji RP - Zgłaszanie kandydatów do Sejmu i Senatu

  1. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz WYBORCY.

  ** TO, ŻE KANDYDATÓW NA POSŁÓ MOGĄ ZGŁASZAĆ WYBORCY, DE FACTO OZNACZA, ŻE PARTIE POLITYCZNE NIE MAJĄ MONOPOLU NA WYSTAWIANIE KANDYDATÓW do SEJMU i SENATU

  Jeśli Kodeks Wyborczy mówi inaczej, oznacza to tylko, że jest on niezgodny z Konstytucją, ... tak samo jak bardzo wiele obowiązujących i jeszcze nienapisanych ustaw (:

  ====================================
  Art. 100.1 Konstytucji RP

  // Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz WYBORCY //

  * Ten art. Konstytucji de facto oznacza, że Konstytucja daje możliwość istnieniu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych piastowanych przez kandydatów obywateli z danego okręgu wyborczego;

  obecny Kodeks Wyborczy, wbrew Konstytucji, odbiera bezpartyjnym obywatelom prawo wystawienie własnych kandydatów zmuszając ich do wyboru kandydatów partyjnych
  >> https://ziut.neon24.pl/post/149685,posel-sanocki-kandydatow-na-poslow-moga-zglaszac-wyborcy
 • SKOMLENIE I SZCZUCIE !!!
  Wydźwięk tego listu sprowadza się do nic nie wnoszącej przepychanki, z nieskrywanym zamierzeniem osiągnięcia w tym momencie efekciarskiego "lansu osobistego" oraz możliwości kandydowania !!!

  Zamiast powyższego oczekiwał bym od posła Janusza Sanockiego w poruszonym zakresie, kadencyjnego sprawozdania, przykładowego typu :
  cztery lata wstecz ten problem przedstawiłem:
  Prezydentowi Rzeczypospolitej,
  Radzie Ministrów,
  Senatowi,
  komisji sejmowej - tu nazwa,
  próbowałem zebrać wymaganą, inicjatywną grupę 15 posłów proponując w tym zakresie działanie osobno każdemu z 459 posłów,
  próbowałem na łamach neon24.pl zebrać 100.000 chętnych do poparcia powyższego tematu w ramach działań ustawodawczych !
  I g...o !!!

  A teraz to budzi się Pan z przysłowiową "ręką w nocniku" !!!

  Stwierdza Pan brak osobistych możliwości kandydowania i
  ratunku, Jarosławie ratunku !!!

  Wstyd mi za Pana Posła i przy okazji oskarżam GO o zbezczeszczenie Swojej parlamentarnej kadencji !!!

  Przy tak "wysublimowanych" inicjatywach, to społeczna stagnacja Rzeczypospolitej zapewniona dozgonnie dla wielu pokoleń !!!

  Powszechnie znane powiedzenie ministra Sienkiewicza "ch.j, d..a i kamieni kupa" jest Pańską "wyrocznią" !!!

  A fe ... !!!
 • @katparanoi 05:17:14
  // Wydźwięk tego listu sprowadza się do nic nie wnoszącej przepychanki, z nieskrywanym zamierzeniem osiągnięcia w tym momencie efekciarskiego "lansu osobistego" oraz możliwości kandydowania !!! //

  TEN LIST, DZIĘKI OSOBISTEJ SYTUACJI POSŁA SANECKIEGO, PORUSZA NAJWAŻNIEJSZY W POLSCE TEMAT: WOLNOŚĆ WYBORU PRZEZ OBYWATELI SWOICH PRZEDSTAWICIELI

  * Za komuny panował w Polsce, identyczny do obecnego, system wyłaniania kandydatów na posłów. / Kandydatem mógł zostać tylko I wyłącznie sprawdzony kandydat wystawiony przez partię.

  ** Właściwe zrozumienie i interpretacja obowiązującej Konstytytucji może złamać ten monopol

  *** Komuchy pisząc Konstytucję do spółki z tzw. opozycją popełnili wiele umożliwiających to, i nie tylko to, błędów.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 05:05:01
  Komu to Obywatelu Ziut ... robicie ten wykład !!! ???

  Tu nie chodzi o powtórzenie wiedzy powszechnej a o ocenę ujawnionych możliwości percepcyjnych Posła Sanockiego !!!

  Komentatorski prostatyzm !!!
 • @katparanoi 05:34:47
  // Komu to Obywatelu Ziut ... robicie ten wykład !!! ???
  Tu nie chodzi o powtórzenie wiedzy powszechnej
  Komentatorski prostatyzm !!! * //

  JEŚLI TO CO NAPISAŁEM JEST "WIEDZĄ POWSZECHNĄ" TO PROSZĘ WSKAZAĆ GDZIE KTOŚ, WCZEŚNIEJ, ZINTERPRETOWAŁ KONSTYTUCJĘ TAK JAK ZROBIŁEM TO PRZED CHWILĄ

  * Jeśli się to Panu nie uda uznam Pana komentarz za "Komentatorski prostatyzm !!! " , którym Pan szermuje: Kończ Waść, wstydu [sobie] oszczędź! / Czy ja mam to zrobić? (:
  https://www.youtube.com/watch?v=CExlwc5DSpM
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 05:43:17
  prostatyzm, prostactwo promuje i go nie pojmuje !!!

  z wiedzy powszechnej, to formacja Kukiz 15 cztery lata wstecz przy okazji poprzednich wyborów !!!

  a przy okazji Ziut to mi się parszywie z dzieciństwa , tj. z przed kopy lat, kojarzy !!!

  proponuję Miut !!! ale na chwalebne uzasadnienie nie mam czasu !!!

  Cześć i sława "zadufańcom" !!!
 • @katparanoi 06:00:48
  - Komentatorski prostatyzm !!! ]:D

  https://www.youtube.com/watch?v=_tFXZn9qNhg
 • @Janusz Sanocki
  @Janusz Sanocki
  // Rozwiązania zawarte w polskiej Konstytucji są oczywiste – prawa przysługują obywatelom indywidualnie. Jednoznaczne stanowisko w tej kwestii zajęła także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Podczas konferencji w Kopenhadze określając warunki uczciwych wyborów m.in. poprzez spełnienie zasady: „(7.5) - szanować prawo obywateli do starania się o objęcie stanowiska politycznego lub publicznego, INDYWIDUALNIE lub jako przedstawiciele partii politycznych lub organizacji, bez dyskryminacji” //

  INDYWIDUALNIE nie oznacza, że może Pan zgłosić do wyborów sam siebie, to powinna określić ustawa. / Jeśli nie określa, to myślę że wystarczy jeśli zgłosi Pan do PKW tyle podpisów poparcia ile wymaga się od kandydata partyjnego.

  Jeśli Pan tyle podpisów poparcia zbierze i PKW nie wpisze Pana Komitetu Wyborczego na listę wyborczą do Sejmu, będzie to podstawą do procesu sądowego z odwołaniem się do TSUE włącznie.
 • @Janusz Sanocki
  // Zwracam się zatem do Pana Prezesa, jako do lidera partii posiadającej bezwzględną większość w Sejmie, o pilną – jeszcze przed najbliższymi wyborami - nowelizację ustawy Kodeks Wyborczy, TAK ABY OBYWATELOM POLSKIM PRZYWRÓCIĆ BIERNE PRAWO WYBORCZE i możliwość ubiegania się o mandat poselski. //


  PAN POWINIEN UBIEGAĆ SIĘ O PRZYWRÓCENIE OBYWATELOM POLSKIM PRAWA WSKAZYWANIA SWOICH KANDYDATÓW NA POSŁÓW, ... BO CI OBECNI SĄ TYLKO i WYŁĄCZNIE KANDYDATAMI PREZESA i PARTII POLITYCZNYCH
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 06:04:35
  życzę Ci spotkania z fiutem i glutem co i też jest w Twoim zasięgu oraz co skwapliwie, jak i ewidentnie ujawniasz !!!
 • @katparanoi 06:00:48
  // a przy okazji Ziut to mi się parszywie z dzieciństwa , tj. z przed kopy lat, kojarzy !!! //

  MI TEŻ / Z WYPRAWĄ KIJOWSKĄ PIŁSUDSKIEGO (:
  > https://www.youtube.com/watch?v=v9huhYL11LE
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 06:50:23
  ze szczytem percepcyjnej paranoi dalej nie polemizuje !!!

  rozwijaj -ucie, Swe samouwielbienie !!!
 • Krótkie otwarte zdanie do wiecznego nieroba i alkoholika Sanockiego.
  Jakim to cudem nowobogacki złodziej kupił? dostęp do wody i plaży na jeziorze nyskim.? To w brew prawu. O tym ten oseł powinien wiedzieć.
 • Zawiadujący tzw. demonkraturą
  maja wiele sposobów aby nie dopuścić do steru państwa Polaków. Ponadto władzy w okupowanym kraju nie odzyskuje się od okupanta - za pomocą kartki wyborczej - bo gdyby była taka możliwość - to okupant zwyczajnie zakazałby tzw. demonkratury.
  Wniosek?
  Rzeczywiście - rzeczony list to rodzaj lansu - pana posła Sanockiego.
 • Zdumiewające !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg
  Poseł do posła pisze list otwarty, zamiast podyskutować w sejmie, pisemnie w ramach uprawnień poselskich, z mównicy maksymą a la "Kartagina musi być zniszczona", czy też po prostu w "kuluarach",

  sprawa niewątpliwie słuszna

  ale takie listy może pisać zwykły obywatel, dla posła to hańba.

  Dla posła HAŃBĄ są również uchwalone ustawy.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 05:05:01
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  A poseł o tym nie wie ?

  A może złożył, i się wstydzi?

  Jestem ciekaw, ile spraw obywatelskich starał się wyprostować ?
 • @kula Lis 68 07:35:40
  Tylko dlaczego ktos te listy otwiera....
  To karalne jest
  8-)))))))
  pzdr
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 05:28:09
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  a no właśnie, dzięki osobistej sytuacji posła coś zostanie zrobione dla obywateli,

  a co ze skutkami ustaw, uchwalonych przez Pana Posła, ustaw, które go nie dotykają, a krzywdzą innych?
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 05:43:17
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Od konstytutycji to my mamy specjalistów od odwracania kota ogonem, zwanych konstytucjonalistami.

  Iterpretować prawo mogą tylko sądy, a wypowiadać się na jego temat prawnicy.

  Niestety, Polacy mają uchwalone prawo w pogardzie, i słusznie, ale nikt nie zabiega o to, aby prawo było sprawiedliwe. Istnienie partii pod tym zawołaniem wszystkich rozgrzesza.
 • Wyższy Dostojnik Internetu
  WDI czyli Pan Poseł Janusz Sanocki manierą wdi-ów nie zniży się do odpowiadania pod artykułem, notką którą napisał, nie czuje się na siłach swoich umysłowych bezpośrednio zmierzyć z ewentualnymi komentarzami czy krytyką komentatorów lub innych blogerów. Natomiast z ciężarem odpowiedzialności za los rodaków, przy tworzeniu prawa, jaka przypada
  na posła na sejm - jak najbardziej. Za sowitą opłatą.
 • @rymark 11:43:46
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Niestety, nadużywa gościnności, publikując w witrynie, w której jest możliwość i zwyczaj polemizowania z autorami,

  dla takich jak On, powinna być powołana specjalna kategoria autorów - milczków.
 • Koniec kadencji i się zaczyna.
  A może należałoby przygotować projekt ustawy a nie jakieś "listy otwarte" do innego szeregowe posła. Ot, bawią się, panowie? A demokrację mamy, jak najbardziej. Było referendum w sprawie jow i ponad 90% społeczeństwa ma to gdzieś. Jow jest w UK, USA, Indii, Bangladeszu. I oligarchia tam rządzi, a nie lud. JOW to jeszcze mocniejsze zabetonowanie polskiej sceny politycznej. Ile partii zasiada w parlamencie wielkich Stanów ZjednocznonycH? A ile mandatów uzyskała partia Farage, przy poparciu 15 czy 17%. JOW w Polsce to korzyść dla mniejszości narodowych i etnicznych.
  Zresztą, senat jest wybierany w jow. I ile partii tam mamy?
 • @kula Lis 68 07:35:40
  plaże to se chyba można mieć. Ale musi być zapewniony dostęp do wody wszystkich.
 • @Wican 19:25:17
  Pajac Sanocki osiągnął poziom mułu już kilka lat temu, a teraz pogłębił dno


  https://www.youtube.com/watch?v=54J7mFvtdzs
 • NAJWAŻNIEJSZA KONKLUZJA to ...
  egzekwować przepisy Konstytucji

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930